Povpraševanje po finančno računovodskih storitvah

Zaupajte nam podatke o vašem poslovanju in vam bomo izdelali okvirno ponudbo naših storitev. Jamčimo vam za tajnost in varnost zaupanih podatkov, ki jih boste poslali.

Podatki o podjetju:

Podjetje: *
Naslov: *
Dejavnost podjetja:
E-pošta: * 
Kontaktna oseba: *
E-pošta kontaktne osebe:
Telefon: * 
Telefaks:  
Zavezanec za DDV:  
Želeni način kontaktiranja:     
Spremljanje poslovanja po
stroškovnih mestih:  


Povprečni mesečni obseg poslovanja:

Št. izdanih računov: * 
Št. prejetih računov: * 
Št. blagajniških prejemkov:   
Št. blagajniških izdatkov: 
Št. uvoznih računov: 
Št. izvoznih računov: 
Št. zaposlenih: 
Št. pogodb o delu: 
Št. avtorskih honorarjev: 
Št. osnovnih sredstev: 


Opombe:
* Podatek je obvezen.


Zaradi varnostnih razlogov se zapiše IP naslov pošiljatelja.

Google+