Računovodski servis

V računovodskem servisu Jadra d.o.o. opravljamo vse storitve  vestno in strokovno. Z dolgoletnim delovanjem na tem področju se srečujemo s poslovanjem  različnih dejavnosti. V letu 2012 se lahko pohvalimo z 20. obletnico delovanja.

Usmerjeni  smo predvsem na gospodarske družbe z omejeno odgov0rnostjo in samostojne podjetnike.
Z našimi izkušnjami in uporabo najnovejše informacijske tehnologije  lahko olajšamo poslovanje vašega podjetja.

SPLOŠNE STORITVE:

 • vodenje glavne in pomožnih poslovnih knjig,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun  plač  in drugih prejemkov,
 • po potrebi tudi kadrovska evidenca,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev,
 • obračun zamudnih obresti,
 • izdelava mesečnih  izkazov,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava obračuna davka od dobička pravnih oseb,
 • izdelava davčne napovedi iz dejavnosti za s.p.,
 • izkaz finančnih in denarnih tokov,
 • izdelava IOP obrazcev,
 • izdelava opominov,
 • razna poročila …

DRUGE STORITVE:

 • izdelava aktov o računovodstvu,
 • izdelava obrazcev za zaposlitve novih delavcev,
 • izdelava sistematizacije delovnih mest in razporeditev delavcev na določena delovna mesta in tarifne razrede,
 • razne finančne analize,
 • storitve elektronskega bančništva,
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • poročanje Davčni upravi RS in AJPES,
 • razno poročanje za potrebe statistike,
 • vlaganje izvržb v elektronski obliki,
 • razne druge storitve , ki jih narekuje nova zakonodaja.

Prednosti

 • imamo dolgoletne izkušnje na računovodskem področju. Smo eni  izmed prvih računovodskih servisov v Sloveniji,
 • redno se izobražujemo in izpopolnjujemo svoje znanje na področju računovodstva in davčne zakonodaje,
 • pri svojem delu uporabljamo moderno informacijsko tehnologijo,
 • smo na lahko dostopni lokaciji.

Google+